Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2010

Greece's Economic Downfall

The Colbert ReportMon - Thurs 11:30pm / 10:30c
Greece's Economic Downfall - Scheherazade Rehman
www.colbertnation.com
Colbert Report Full EpisodesPolitical HumorSkate Expectations

Thanx to Tasos for posting it 

Share/Bookmark

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου