Σάββατο, 17 Ιουλίου 2010

"The sooner you advertise here the better" (Interbest Outdoor)

Advertising Agency: Y&R Not Just Film, Amsterdam, The Netherlands
Creative Directors: Marq Strooy, Robin Zuiderveld
Copywriter: Robin Zuiderveld
Advertiser’s Supervisor: Meindert Van Den Heuvel
Art Director: Marq Strooy

Share/Bookmark

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου