Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010

Google: Call phones from Gmail

Call anywhere in the US and Canada for free and get low rates for other countries with this small plugin — right from within Gmail. Share/Bookmark

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου